#kancelaria antywindykacyjna

Rewolucyjna zmiana dla frankowiczów. Wszystkie kredyty do przewalutowania?

Jakie wnioski płyną z najnowszego raportu Rzecznika Finansowego „Klauzule niedozwolone w umowach kredytów »walutowych«”. Pracownicy biura rzecznika przeanalizowali w nim skargi na tego typu kredyty i doszli do dość rewolucyjnych konkluzji.

– W naszym raporcie pokazujemy, że wiele z takich umów zawierała zapisy, które można uznać za abuzywne (nielegalne, niewiążące dla konsumentów – red.), a nawet nieważne. To oznacza, że nie wiążą kredytobiorców z mocy prawa. Dlatego banki powinny zwracać klientom część rat, które ci wpłacali na podstawie zapisów niezgodnych z prawem – mówi Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy.

Read More

antywindykacja.tv

antywindykacja.tv – to nowy niezależny serwis informacyjny, w którym będą emitowane autorskie reportaże o ludzkich dramatach rozgrywających się tuż obok nas.

Po obejrzeniu materiału zaproszeni do studia eksperci będą dyskutować o danej sprawie, jej ogólniejszych konsekwencjach oraz o innych tego typu przypadkach, a także wskazywać, jak państwo może pomóc ludziom, których te dramaty spotkały i co trzeba zmienić w obowiązującym prawie.

Read More

6 sposobów na uratowanie majątku dłużnika przed egzekucją

6 sposobów na uratowanie nieruchomości

Dłużnik, broniąc się przed prowadzeniem egzekucji komorniczej, powinien żądać w drodze powództwa pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części bądź ograniczenia go.

Powództwo przeciwegzekucyjne dłużnik powinien wnieść do sądu, w którego okręgu jest prowadzona egzekucja. W zależności od wartości przedmiotu sporu i charakteru stron może to być sąd okręgowy albo rejonowy. Sądy gospodarcze rozpoznają pozwy w sprawach mających charakter gospodarczy, natomiast pozostałe rozpoznawane są w wydziałach cywilnych.

Dłużnik powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, bo straci prawo do powołania ich w dalszym postępowaniu. Nie może wskazywać na niekorzystną zmianę swojej sytuacji materialnej, jaka nastąpiła po powstaniu tytułu egzekucyjnego, bo nie stanowi ona zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane.

Read More

Podwójne opodatkowanie między Polską a Wielką Brytanią

Jeśli chcesz zapoznać się z pełnym dokumentem, kliknij tutaj:

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r.

Powyższa konwencja to jedna z podstaw prawnych określających działanie spółek LTD rejestrowanych przez Polaków. Dla ułatwienia, wyróżnilimy z konwencji najistotniejsze sekcje, poruszające poniższe tematy:

Read More

Co to są klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne)

Klauzule niedozwolone (inaczej klauzule abuzywne) – są to postanowienia wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umowy itp.), które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. O abuzywności danych postanowień przesądza to, iż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a nadto taki układ praw i obowiązków powoduje rażące naruszenie jego interesów.

Read More

Ile komornik może zająć z konta bankowego? Wchodzą nowe limity

Dziś wchodzi w życie ważna zmiana prawa bankowego określająca nowy sposób ustalania wysokość kwot, jakie komornicy mogą zająć z rachunków bankowych. Dotychczasowy jeden nieodnawialny limit zastąpiony zostaje miesięczną kwotą wolną od zajęcia.

Kwotę wolną od zajęcia w przypadku konta w banku określają zapisy art. 54 Prawa bankowego, którego zmieniona treść właśnie wchodzi w życie.

Do tej pory, niezależnie, czy środki pieniężne znajdowały się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, dla jednej osoby, niezależnie od liczby posiadanych rachunków, wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego były środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jest to wynagrodzenie ogłaszane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatnio limit zajęcia wynosił około 12 000 zł. Wszelkie wpływy na zajęte rachunki (lub rachunek) do tej kwoty były wolne od egzekucji, natomiast przewyższające tę kwotę – podlegały zajęciu. Był to limit jednorazowy i nieodnawialny, niezależny od liczby zawartych z bankami umów.

Read More

Forma prawna dla firmy – co wybrać

Prowadzenie firmy jest prawdziwym wyzwaniem. Przedsiębiorcy na co dzień wykazują się determinacją, zmagając się z trudnymi decyzjami. Jednak jedną z najistotniejszych kwestii muszą rozważyć jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu, a mianowicie to, jaką formę prawną wybrać. Podjęta decyzja wpłynie na koszty prowadzenia bieżącej działalności oraz sposób rozliczania się z fiskusem.

Read More

podziękowania

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami Kancelarii Antywindykacyjnej Sp. z o.o.

Jest nam niezmiernie miło, że poszukując rozwiązania trudnej dla Państwa sytuacji, zechcieli Państwo poświęcić uwagę specyfice usług, w których się specjalizujemy.

Swoje doświadczenie praktykujemy w Polsce już od wielu lat, dzięki nietuzinkowemu podejściu do spraw udało nam się zyskać uznanie wśród naszych klientów.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ciężką i długą drogę przebył nasz potencjalny klient, aby znaleźć rozwiązanie prawne, dające mu poczucie bezpieczeństwa.

Read More

Płacz i płać: windykacja kontra dłużnik – antywindykacja

W Polce ponad 2,3 mln osób ma problemy ze spłatą zaciągniętych długów. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej podają, że suma zaległych płatności na koniec września 2014 roku wynosiła 41,55 mld zł. Chcąc odzyskać pieniądze, przedsiębiorcy często zwracają się do firm windykacyjnych. A te nie zawsze działają zgodnie z przepisami.

Read More

Przekręty na spółkach

 

 

Rekordziści przejęli kilkaset spółek w finansowych tarapatach. Nie uratowało to jednak byłych prezesów przed zapłatą długów z własnej kieszeni.

„Zadłużoną spółkę kupię”, takich ogłoszeń z numerem telefonu albo adresem e-mailowym jest bardzo dużo. Nabywca obiecuje przejęcie zobowiązań za opłatą. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to niezapłacone faktury na rzecz kontrahentów, czy zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Read More

Jakie konsekwencje grożą za sprzedaż spółki z długami?

Czy sprzedając zadłużoną spółkę, można uwolnić się od odpowiedzialności za długi? Jakie konsekwencje grożą tym, którzy się na takie rozwiązanie zdecydują?

W Internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń oferujących kupno spółki z długami. Zdesperowani przedsiębiorcy korzystają z takich ofert. Pytanie brzmi, czy takie działanie jest w ogóle legalne i co najważniejsze, czy uwalnia od odpowiedzialności za długi.

Read More

Ratowanie spółek

Upadająca spółka może po prostu ogłosić bankructwo i zakończyć swoją działalność gospodarczą, albo walczyć o przetrwanie. 

W ostatnim czasie kilka firm o ugruntowanej pozycji na polskim rynku ogłosiło upadłość. Jednym z największych wyzwań stojących przed spółkami, które znalazły się w kryzysie, jest pozyskanie nowego finansowania. Choć uzyskanie nowych środków już jest bardzo trudne, to zmiany wchodzące w życie w przyszłym roku mogą spowodować jeszcze większe problemy w tym zakresie.

Read More

Postępowanie sanacyjne

Jednym z nowatorskich rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne. Umożliwia ono głęboką restrukturyzację zadłużonego przedsiębiorstwa, a po jej zakończeniu przyjęcie układu.

Restrukturyzacja realizowana jest przez zarządcę, który powołany jest przez sąd. Działaniom sanacyjnym towarzyszy niedopuszczalność egzekucji wobec dłużnika. Zakaz ten dotyczy zarówno wierzytelności sprzed, jak i po okresie wszczęcia postępowania sanacyjnego, wynikających z umów zawieranych przez zarządcę. Rozwiązanie to prowadzi do tego, że kontrahenci zarządcy, którym nie płaci, nie mogą dochodzić zaspokojenia z masy sanacyjnej. Jak jednak podkreślają autorzy projektu ustawy w jej uzasadnieniu, „tego typu regulacja nie ogranicza obowiązku spełnienia przez zarządcę świadczenia […]. W przypadku zaniechania w tym względzie, sędzia komisarz będzie mógł nakazać zarządcy określone zachowanie, a w ostateczności zasadne będzie skorzystanie ze środków dyscyplinujących.”

Read More

Frankowicze mogą wygrać, banki się mylą…

 

Po pierwsze, Podstawowym argumentem dla „frankowiczów” jest wadliwa konstrukcja umowy kredytowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Po pierwsze – banki jedynie w niewielkim zakresie posiadały otwarte dla nich linie kredytowe w CHF lub papiery wartościowe denominowane w CHF, co wynika z ich prospektów. Po drugie udostępniały kredytobiorcom kwotę w PLN, a zgodnie z prawem bankowym kredyt to właśnie udostępniona do dyspozycji kredytobiorcy określona kwota środków pieniężnych, a nie zarejestrowana na wirtualnym koncie kredytobiorcy kwota w walucie CHF, do którego kredytobiorca ma jedynie podgląd.

Read More

Dear friends, investors and traders:

Markets started the week on the back foot, having just enjoyed a week when the ‘Trump trade’ was back on, now worrying on what Trump means for future uncertainty and this is the clue: More uncertainty. Yes, the mood has quickly changed. ‘Trump Shocks Markets’ What an unexpected headline!

We may only be 11 days into the first 100 days of Trump, but one thing is becoming more apparent, that markets are going to be continually tested by his words and actions  and  that only after 8 days, he has become the most unwanted president ever, looking at the famous gallup-polls in the US. Executive orders put in place over the weekend continued yesterday and overnight with the news that Trump has fired the acting US attorney general Sally Yates after she ordered the justice department not to enforce the President’s order. One of the most significant principals of democracy is the division of powers between the executive, the legislature and the judiciary!

If markets hate uncertainty, how do they deal with the absolute certainty that the uncertainty is going to continue, with the predictability of unpredictability? Of course the current market malaise might just be because it’s month end and everyone is feeling a bit overexcited about the whole Trump thing. Let’s see what happens when the dust settles. Well, that is a worrying thought, isn’t it?

It does feel like we are in for a period of reassessment on market prospects. I read more and more comments which are on the side of slower growth, and a return to low rates as the Trump rally backfires and triggers a new recession of uncertainty. 

And there are the increasing fears about Europe, Market weakness was not solely premised around Donald Trump, as in Europe we continue to see a political risk premium being priced in, as major equity indices fell by 1-2% and as both French and Italian government bond markets are widening vs. Bunds by 5-10bps. Spreads are likely to be choppy and, while in the credit market Italian risk has displayed some sensitivity towards political risk, it has not been so visible in French credits. 

CSPP or not (CSPP; the ECB started to buy corporate sector bonds on 8 June 2016. The ECB has purchased, on average, EUR 1.8bn of bonds per week (i.e. EUR 7.7bn per month. The ECB holds 814 bonds totaling EUR 58.8bn from 210 different issuers) that could change should OATs remain under continued pressure. Usually, any (tangible) domestic weakness does not creep in until two to four weeks before an election, so it seems a little premature for a repricing of French risk so early on and I’m confidently assured there is absolutely no risk Le Pen can get elected, no matter how bad the opposition will prove to be.

Meanwhile, the IMF has released a study which projects that Greece, at the rate at which it is going, will end up with a debt/GDP ratio of 275% by 2060 without a serious revision of its debt situation. It is now going on eight years since it became clear that Greece’s finances were built on lies and deception and righting the statistics did not change the the underlying economy. At 275% of GDP, debt servicing costs would chew up around 62% of GDP. Greece remains a fiscal disaster and sooner or later it will be back on the headlines.

Overnight, the BoJ kept policy on hold, maintaining the Policy Balance rate at -0.1% and the target for the 10yr JGB at “about 1.0%”, but raised its economic growth forecasts while leaving the inflation forecasts for the coming years unchanged. 

The status-quo outcome, combined with Lunar week holidays in Asia, resulted in a decline, following on from the fall in the US bourses overnight, with Nikkei hitting a 4-day low, as concerns over Trump’s move on immigration clampdown deepened after he fired the acting US attorney general for opposing his executive order on travel ban. The yen was stronger against the dollar on safe haven bids while US Treasuries extended their rally with 10yr yields lower overnight at 2.45% this morning before they corrected to the 2.49% area, while gold has risen above $1,200 an ounce. I am wishing all of my readers a continuous positive week ahead. 

Best regards,

Dominik Ciecierski

Co ma robić przedsiębiorca w momencie, kiedy otrzyma wezwanie do spłaty zadłużenia z firmy windykacyjnej? Jakie kolejne kroki powinien przedsięwziąć?

Przedewszystkim powinien skupić się na ustaleniu stanu faktycznego zobowiązania. Dokładnie przeznalizować jego stan prawny oraz zbadać wszelkie okoliczności, czy nie budzą żadnych wątpliwości, co do zasady I ich kosztów.

 

Jeśli nic nie zrobi, a wierzyciel nie będzie tracił czasu, to następny kontaktem z jego strony będzie pozew, do którego będzie musiał się ustosunkować w powództwie przeciw-egzekucyjnym , a jeśli nie podejmie żadnych czynności, to wyrok się uprawomocni I wierzyciel będze się domagał tego co sąd zasądzi na podstawie uzasadneinia zawartego w pozwie.

Read More

Czy firmy windykacyjne chcą rozmawiać z dłużnikami na temat sposobu spłaty zobowiązań, od czego takie negocjacje uzależniają?

Odpowiadając na to pytanie musimy wyjść od punktu docelewego, odpowadając na pytanie, pytaniem jak działają firmy windyakcyjne?! W scenriuszu rozmów z dłużnikami zawsze polega na tym aby pojawił się jakiś dialog, bo przecież dobra sprawa to taka, która nie pójdzie do sądu I zamknie się na etapie polubownym bez żadnych dodatkowych kosztów. Ale przecież nikt za same gadanie nie będzie płacił, mam tu na myśli wierzycieli. Liczy się tylko skutecznośc, więc firmy rozmawiają zawsze bardzo chętnie ale takie rozmowy są pełne haczyków. Nie należy zapominać iż wszystko jest nagrywane, a więc może zostać wykorzystane przeciwko dłużnikowi. Dzwoniący może mieć dobre intencje biorąć sprawy w swoje ręce ale może też pogorszyć swoją sytuację jeśli zadeklaruje spłaty w jakiś umowny sposób w tele – porozumeniu z windykatorem, Mam tu na myśi np. wierzytelności, które mają na giełdzie obrotu wierzytelności śmieciową wartość ale w ręku skutecznego windykatora robi się z tego całkiem dobry pieniądz, bo do póki osoba, przeciwko której wierzyciel zgłasza roszczenia musi podnieść przed sądem zarzut przedawnienia z art. 118. To jest bardzo istotne !!! Jeżeli dłużnik tego nie zrobi, to uzna dług i musi go spłacać. Czyli ustawodawca umożliwił wierzycielom zastawianie kolejnych pułapek na dłużników, bo prawie nikt nie wie, ze długi z czasem ulegają przedawnieniu, jakie są terminy przedawnienia oraz że zarzut przedawnienia musimy podnieść sami, żeby się obronić, sąd za nas tego nie zrobi.

#dominikciecierski relacja online

Podatkowa masakra 2017 roku

kaPodatkowa masakra 2017. „Minimum rok więzienia za nierzetelne wystawienie faktury”. Tak represyjnego prawa nie było nawet w PRL

Księgowi są przerażeni. Zmieniona ustawa o VAT i przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) pozwalają wsadzić do więzienia na co najmniej rok każdego, „kto rachunek lub fakturę wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje”. Wystarczy, że księgowy przyjmie do rozliczenia fakturę VAT, którą urząd skarbowy zakwestionuje, a będzie miał do czynienia z prokuratorem. Niektórzy mówią wprost: „skarbówka chce przerobić nas na armię darmowych donosicieli”.

Co to znaczy „nierzetelnie wystawiona faktura”? Tego nie wie nikt. Pole do interpretacji jest ogromne. Do więzienia może trafić nie tylko księgowy, ale też przedsiębiorca wystawiający lub przyjmujący taką fakturę. Łagodniejszy niż więzienie wymiar kary to grzywna do wysokości 720 tzw. stawek dziennych. Jej wysokość została podniesiona trzykrotnie.

Read More

ZAKŁADANIE SPÓŁEK TYPU OFFSHORE NA KAJMANACH

Kajmany są brytyjskim terytorium zamorskim położonym w Ameryce Środkowej. Mimo, że podlegają zwierzchnictwu Korony Brytyjskiej, nie są członkiem Unii Europejskiej oraz nie stosują regulacji prawa wspólnotowego.

Kajmany są uważane za raj podatkowy oraz międzynarodowe offshorowe centrum finansowe, stanowią piąte co do wielkości największe centrum bankowe na świecie. Są ciekawą alternatywą dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy szukają rozwiązań optymalizacyjnych oraz gwarantują wysoką anonimowość inwestorom.

Read More