Rewolucyjna zmiana dla frankowiczów. Wszystkie kredyty do przewalutowania?

Jakie wnioski płyną z najnowszego raportu Rzecznika Finansowego „Klauzule niedozwolone w umowach kredytów »walutowych«”. Pracownicy biura rzecznika przeanalizowali w nim skargi na tego typu kredyty i doszli do dość rewolucyjnych konkluzji.

– W naszym raporcie pokazujemy, że wiele z takich umów zawierała zapisy, które można uznać za abuzywne (nielegalne, niewiążące dla konsumentów – red.), a nawet nieważne. To oznacza, że nie wiążą kredytobiorców z mocy prawa. Dlatego banki powinny zwracać klientom część rat, które ci wpłacali na podstawie zapisów niezgodnych z prawem – mówi Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy.

Read More

antywindykacja.tv

antywindykacja.tv – to nowy niezależny serwis informacyjny, w którym będą emitowane autorskie reportaże o ludzkich dramatach rozgrywających się tuż obok nas.

Po obejrzeniu materiału zaproszeni do studia eksperci będą dyskutować o danej sprawie, jej ogólniejszych konsekwencjach oraz o innych tego typu przypadkach, a także wskazywać, jak państwo może pomóc ludziom, których te dramaty spotkały i co trzeba zmienić w obowiązującym prawie.

Read More

6 sposobów na uratowanie majątku dłużnika przed egzekucją

6 sposobów na uratowanie nieruchomości

Dłużnik, broniąc się przed prowadzeniem egzekucji komorniczej, powinien żądać w drodze powództwa pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części bądź ograniczenia go.

Powództwo przeciwegzekucyjne dłużnik powinien wnieść do sądu, w którego okręgu jest prowadzona egzekucja. W zależności od wartości przedmiotu sporu i charakteru stron może to być sąd okręgowy albo rejonowy. Sądy gospodarcze rozpoznają pozwy w sprawach mających charakter gospodarczy, natomiast pozostałe rozpoznawane są w wydziałach cywilnych.

Dłużnik powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, bo straci prawo do powołania ich w dalszym postępowaniu. Nie może wskazywać na niekorzystną zmianę swojej sytuacji materialnej, jaka nastąpiła po powstaniu tytułu egzekucyjnego, bo nie stanowi ona zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane.

Read More

Podwójne opodatkowanie między Polską a Wielką Brytanią

Jeśli chcesz zapoznać się z pełnym dokumentem, kliknij tutaj:

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r.

Powyższa konwencja to jedna z podstaw prawnych określających działanie spółek LTD rejestrowanych przez Polaków. Dla ułatwienia, wyróżnilimy z konwencji najistotniejsze sekcje, poruszające poniższe tematy:

Read More

Co to są klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne)

Klauzule niedozwolone (inaczej klauzule abuzywne) – są to postanowienia wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umowy itp.), które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. O abuzywności danych postanowień przesądza to, iż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a nadto taki układ praw i obowiązków powoduje rażące naruszenie jego interesów.

Read More

Ile komornik może zająć z konta bankowego? Wchodzą nowe limity

Dziś wchodzi w życie ważna zmiana prawa bankowego określająca nowy sposób ustalania wysokość kwot, jakie komornicy mogą zająć z rachunków bankowych. Dotychczasowy jeden nieodnawialny limit zastąpiony zostaje miesięczną kwotą wolną od zajęcia.

Kwotę wolną od zajęcia w przypadku konta w banku określają zapisy art. 54 Prawa bankowego, którego zmieniona treść właśnie wchodzi w życie.

Do tej pory, niezależnie, czy środki pieniężne znajdowały się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, dla jednej osoby, niezależnie od liczby posiadanych rachunków, wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego były środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jest to wynagrodzenie ogłaszane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatnio limit zajęcia wynosił około 12 000 zł. Wszelkie wpływy na zajęte rachunki (lub rachunek) do tej kwoty były wolne od egzekucji, natomiast przewyższające tę kwotę – podlegały zajęciu. Był to limit jednorazowy i nieodnawialny, niezależny od liczby zawartych z bankami umów.

Read More

Forma prawna dla firmy – co wybrać

Prowadzenie firmy jest prawdziwym wyzwaniem. Przedsiębiorcy na co dzień wykazują się determinacją, zmagając się z trudnymi decyzjami. Jednak jedną z najistotniejszych kwestii muszą rozważyć jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu, a mianowicie to, jaką formę prawną wybrać. Podjęta decyzja wpłynie na koszty prowadzenia bieżącej działalności oraz sposób rozliczania się z fiskusem.

Read More

podziękowania

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami Kancelarii Antywindykacyjnej Sp. z o.o.

Jest nam niezmiernie miło, że poszukując rozwiązania trudnej dla Państwa sytuacji, zechcieli Państwo poświęcić uwagę specyfice usług, w których się specjalizujemy.

Swoje doświadczenie praktykujemy w Polsce już od wielu lat, dzięki nietuzinkowemu podejściu do spraw udało nam się zyskać uznanie wśród naszych klientów.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ciężką i długą drogę przebył nasz potencjalny klient, aby znaleźć rozwiązanie prawne, dające mu poczucie bezpieczeństwa.

Read More

Płacz i płać: windykacja kontra dłużnik – antywindykacja

W Polce ponad 2,3 mln osób ma problemy ze spłatą zaciągniętych długów. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej podają, że suma zaległych płatności na koniec września 2014 roku wynosiła 41,55 mld zł. Chcąc odzyskać pieniądze, przedsiębiorcy często zwracają się do firm windykacyjnych. A te nie zawsze działają zgodnie z przepisami.

Read More

Jakie konsekwencje grożą za sprzedaż spółki z długami?

Czy sprzedając zadłużoną spółkę, można uwolnić się od odpowiedzialności za długi? Jakie konsekwencje grożą tym, którzy się na takie rozwiązanie zdecydują?

W Internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń oferujących kupno spółki z długami. Zdesperowani przedsiębiorcy korzystają z takich ofert. Pytanie brzmi, czy takie działanie jest w ogóle legalne i co najważniejsze, czy uwalnia od odpowiedzialności za długi.

Read More
kancelaria antywindykacyjna

rzeź komorników – warto przeczytać ( przegląd prasy)

Nadciąga rzeź komorników. Pracę może stracić ponad 9 tys. z 13 tys. pracowników kancelarii komorniczych

Co chce zrobić ministerstwo Zbigniewa Ziobry? Przede wszystkim obniżyć wynagrodzenie komorników – np. teraz obowiązujące procentowe stawki opłat komorniczych (15, 8, 5 lub 2 proc. w zależności od sposobu egzekucji) mają zostać zastąpione jednolitą stawką 10 proc. z wyłączeniem wpłat gotówkowych objętych stawkami 5 proc. i 3 proc. w zależności od terminu wpłaty.

Zmaleją też między innymi obecne stawki minimalne pobierane za pracę komorników – ze 170 lub 340 zł do 100 zł. Obniżą się też najczęściej pobierane opłat stałe za eksmisję, odebranie ruchomości i spis inwentarza oraz w praktyce uniemożliwi się pobieranie opłaty za poszukiwanie majątku.

To nadal nie koniec. Teraz jest tak, że opłaty komornicze są w całości przychodem kancelarii komorniczej. Po nowelizacji staną się własnością Skarbu Państwa, a kancelaria pobierać będzie od nich degresywną prowizję.Nie jest jasne dodatkowo, czy komornicy będą nadal jak teraz podatnikami VAT. Jeżeli rząd nie zwolni opłat komorniczych z VAT po wprowadzeniu nowych form wynagradzania, to dodatkowo zaboli to kancelarie finansowo.

Read More

Postępowanie sanacyjne

Jednym z nowatorskich rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne. Umożliwia ono głęboką restrukturyzację zadłużonego przedsiębiorstwa, a po jej zakończeniu przyjęcie układu.

Restrukturyzacja realizowana jest przez zarządcę, który powołany jest przez sąd. Działaniom sanacyjnym towarzyszy niedopuszczalność egzekucji wobec dłużnika. Zakaz ten dotyczy zarówno wierzytelności sprzed, jak i po okresie wszczęcia postępowania sanacyjnego, wynikających z umów zawieranych przez zarządcę. Rozwiązanie to prowadzi do tego, że kontrahenci zarządcy, którym nie płaci, nie mogą dochodzić zaspokojenia z masy sanacyjnej. Jak jednak podkreślają autorzy projektu ustawy w jej uzasadnieniu, „tego typu regulacja nie ogranicza obowiązku spełnienia przez zarządcę świadczenia […]. W przypadku zaniechania w tym względzie, sędzia komisarz będzie mógł nakazać zarządcy określone zachowanie, a w ostateczności zasadne będzie skorzystanie ze środków dyscyplinujących.”

Read More

Frankowicze mogą wygrać, banki się mylą…

 

Po pierwsze, Podstawowym argumentem dla „frankowiczów” jest wadliwa konstrukcja umowy kredytowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Po pierwsze – banki jedynie w niewielkim zakresie posiadały otwarte dla nich linie kredytowe w CHF lub papiery wartościowe denominowane w CHF, co wynika z ich prospektów. Po drugie udostępniały kredytobiorcom kwotę w PLN, a zgodnie z prawem bankowym kredyt to właśnie udostępniona do dyspozycji kredytobiorcy określona kwota środków pieniężnych, a nie zarejestrowana na wirtualnym koncie kredytobiorcy kwota w walucie CHF, do którego kredytobiorca ma jedynie podgląd.

Read More

Co ma robić przedsiębiorca w momencie, kiedy otrzyma wezwanie do spłaty zadłużenia z firmy windykacyjnej? Jakie kolejne kroki powinien przedsięwziąć?

Przedewszystkim powinien skupić się na ustaleniu stanu faktycznego zobowiązania. Dokładnie przeznalizować jego stan prawny oraz zbadać wszelkie okoliczności, czy nie budzą żadnych wątpliwości, co do zasady I ich kosztów.

 

Jeśli nic nie zrobi, a wierzyciel nie będzie tracił czasu, to następny kontaktem z jego strony będzie pozew, do którego będzie musiał się ustosunkować w powództwie przeciw-egzekucyjnym , a jeśli nie podejmie żadnych czynności, to wyrok się uprawomocni I wierzyciel będze się domagał tego co sąd zasądzi na podstawie uzasadneinia zawartego w pozwie.

Read More

Czy firmy windykacyjne chcą rozmawiać z dłużnikami na temat sposobu spłaty zobowiązań, od czego takie negocjacje uzależniają?

Odpowiadając na to pytanie musimy wyjść od punktu docelewego, odpowadając na pytanie, pytaniem jak działają firmy windyakcyjne?! W scenriuszu rozmów z dłużnikami zawsze polega na tym aby pojawił się jakiś dialog, bo przecież dobra sprawa to taka, która nie pójdzie do sądu I zamknie się na etapie polubownym bez żadnych dodatkowych kosztów. Ale przecież nikt za same gadanie nie będzie płacił, mam tu na myśli wierzycieli. Liczy się tylko skutecznośc, więc firmy rozmawiają zawsze bardzo chętnie ale takie rozmowy są pełne haczyków. Nie należy zapominać iż wszystko jest nagrywane, a więc może zostać wykorzystane przeciwko dłużnikowi. Dzwoniący może mieć dobre intencje biorąć sprawy w swoje ręce ale może też pogorszyć swoją sytuację jeśli zadeklaruje spłaty w jakiś umowny sposób w tele – porozumeniu z windykatorem, Mam tu na myśi np. wierzytelności, które mają na giełdzie obrotu wierzytelności śmieciową wartość ale w ręku skutecznego windykatora robi się z tego całkiem dobry pieniądz, bo do póki osoba, przeciwko której wierzyciel zgłasza roszczenia musi podnieść przed sądem zarzut przedawnienia z art. 118. To jest bardzo istotne !!! Jeżeli dłużnik tego nie zrobi, to uzna dług i musi go spłacać. Czyli ustawodawca umożliwił wierzycielom zastawianie kolejnych pułapek na dłużników, bo prawie nikt nie wie, ze długi z czasem ulegają przedawnieniu, jakie są terminy przedawnienia oraz że zarzut przedawnienia musimy podnieść sami, żeby się obronić, sąd za nas tego nie zrobi.

#dominikciecierski relacja online

Podatkowa masakra 2017 roku

kaPodatkowa masakra 2017. „Minimum rok więzienia za nierzetelne wystawienie faktury”. Tak represyjnego prawa nie było nawet w PRL

Księgowi są przerażeni. Zmieniona ustawa o VAT i przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) pozwalają wsadzić do więzienia na co najmniej rok każdego, „kto rachunek lub fakturę wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje”. Wystarczy, że księgowy przyjmie do rozliczenia fakturę VAT, którą urząd skarbowy zakwestionuje, a będzie miał do czynienia z prokuratorem. Niektórzy mówią wprost: „skarbówka chce przerobić nas na armię darmowych donosicieli”.

Co to znaczy „nierzetelnie wystawiona faktura”? Tego nie wie nikt. Pole do interpretacji jest ogromne. Do więzienia może trafić nie tylko księgowy, ale też przedsiębiorca wystawiający lub przyjmujący taką fakturę. Łagodniejszy niż więzienie wymiar kary to grzywna do wysokości 720 tzw. stawek dziennych. Jej wysokość została podniesiona trzykrotnie.

Read More

Spółka LLC spółka komandytowa

Jeżeli zapytasz się jakiegokolwiek prawnika, który na serio zajmuje się prawem spółek handlowych, jaka jest najbezpieczniejsza pod względem ochrony prywatnego majątku wspólników lub menedżerów forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, wtedy odpowie bez wahania spółka z o.o. spółka komandytowa.

Cała idea spółki z o.o. komandytowej opiera się na tym, że najpierw odpowiada spółka komandytowa, potem spółka z o.o. będąca jej wspólnikiem zarządzającym (komplementariuszem), a na szarym końcu dopiero członek zarządu spółki z o.o., chyba że… odpowiednio wcześnie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., natomiast w praktyce złożenie takiego wniosku wobec spółki z o.o. jest o wiele łatwiejsze, szybsze i prostsze (gdyż spółka ta nie prowadzi działalności operacyjnej, a uchwycenie momentu, w którym musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jest o wiele łatwiejsze).

Read More