Psychologia - wsparcie dłużnika

Psychologia antywindykacja

 

PSYCHOLOGIA ANTYWINDYKACJI – WSPARCIE EMOCJONALNE DŁUŻNIKA

Szanowni Państwo, pomimo pełnej pomocy prawnej, zarówno sama sytuacja niewypłacalności, jak i proces antywindykacji to czas pełen emocji, stresów i napięć związany z setkami maili, telefonów, odwiedzin firm windykacyjnych. W tej sytuacji nieodzowna jest pomoc wykwalifikowanego specjalisty, który pomoże Państwu przetrwać ten trudny okres, zrozumieć powody, dla których sytuacja kryzysowa zaistniała w Państwa życiu. Naszym zadaniem jest poprowadzić Państwa sprawę tak, aby podobne wydarzenia nie musiały się już w Państwa życiu powtarzać. Co więcej, przekażemy Państwu wszelkie informacje i techniki radzenia sobie w stresujących sytuacjach rozmów z wierzycielami oraz firmami windykacyjnymi tak, aby uratować Państwa godność i majątek.

W każdej z takich sytuacji kryzysowych biorą udział nie tylko Państwo, ale również rodzina, która jest aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń. Jeżeli poradzicie sobie Państwo ze swoimi emocjami, pomoże to jednocześnie rodzinie i przyspieszy proces pozytywnego zakończenia całej sprawy. Pozwoli też uniknąć częstych w takich sytuacjach kryzysów małżeńskich i rodzinnych, zapobiegnie panice i strachowi.

W naszej praktyce wielokrotnie pracowaliśmy z osobami, które doświadczyły sytuacji załamania finansowego – takie zjawisko jest coraz powszechniejsze w obecnej sytuacji geopolitycznej naszego kraju. Niestety, nasza mentalość każe nam kojarzyć upadłość z upokorzeniem i panicznym strachem, wstydem przed bliskimi i otoczeniem. Wiele osób, które mieszka obok nas ma podobną sytuację, ale boją się przyznać i wyjść z tym na zewnątrz. Dzięki naszej pomocy emocjonalnej będą Państwo w stanie zauważyć, że nie jesteście sami i będziecie mogli wyjść z całej sytuacji ze spokojem i radością rozpoczęcia nowej drogi.
Nasze długoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi za granicą dowodzi, że upadłość – czy to konsumencka, czy firmowa – jest naturalnym zjawiskiem na rynku zawodowym oraz biznesowym i etapem na drodze uczenia się właściwego zarządzania swoimi finansami. Tę świadomość budujemy u naszych klientów, jednocześnie dając solidne podstawy emocjonalno – psychiczne do budowania spełnionego życia, bez kolejnych długów i obciążeń z tym związanych.
Niestety prawdziwej, praktycznej edukacji biznesowej ani emocjonalnej nie znajdziemy w szkołach, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o rozwijaniu tych obszarów w życiu codziennym. Jest to wiedza i praktyka, którą nabyliśmy w kontakcie z menadżerami i dyrektorami dużych firm w Polsce i za granicą oraz z własnej praktyki zawodowej. Dzięki temu możemy przekazywać ją naszym klientom.

 

NA CZYM POLEGA POMOC?

Najpierw uczestniczą Państwo w krótkim spotkaniu z terapeutą, na którym przestawiana jest sytuacja i ustalany jest zakres pomocy. Następnie planowany jest cykl spotkań indywidualnych, powiązanych z procesem antywindykacji tak, aby mieli Państwo opiekę i wsparcie przez cały czas trwania sprawy. Dla osób, które chcą wprowadzić stałe zmiany w swoim sposobie życia i prowadzeniu biznesu, przewidujemy dodatkowo intensywny trening umiejętności. Po zakończeniu spotkamy się z Państwem na podsumowanie oraz przekazujemy praktyczne wskazówki odnośnie Państwa działań tak, aby podobna sytuacja zadłużenia nie powtórzyła się w przyszłości.

 

CO DAJE PAŃSTWU OPIEKA TERAPEUTYCZNA W TRAKCIE PROCESU ANTYWINDYKACJI?

– nauka utrzymywania stabilnych emocji i psychiki w przypadku niewypłacalności,

– pełne zrozumienie i świadomość procesów emocjonalnych związanych z procesem windykacji i upadłości,

– poznanie technik rozluźnienia i uspokojenia pomocnych w opanowaniu stresu i napięcia w sytuacjach kryzysowych,

– nauka metod transformacji negatywnych emocji we wspierające działania, przejście ze stanu załamania i marazmu w aktywne działanie,

– nauka bycia asertywnym w działaniach, wypowiedziach, w relacjach z firmami windykacyjnymi w granicach ochrony swoich praw,

– wykorzystanie technik i sposobów wychodzenia z sytuacji zagrożenia,

– wiedza, w jaki sposób ustabilizować emocje i napięcia związane z zadłużeniem, które pojawiają się w relacji i w rodzinie.

 

Spotkania to 20% teorii i 80% wspólnej praktyki z terapeutą – tak, aby wprowadzić potrzebne zmiany w sposób skuteczny i trwały.