Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ciężką i długą drogę przebył nasz potencjalny klient, aby znaleźć rozwiązanie prawne, dające mu poczucie bezpieczeństwa.

Zawsze wychodzimy z założenia, iż dłużnik nie jest przestępcą – dlatego stajemy w jego obronie. Jesteśmy otwarci na dialog, ponieważ widzimy w potencjalnym kliencie człowieka, a nie tylko spraw.

infolinia 71 307 27 87

 Specjalizujemy się w postępowaniach sądowych z zakresu tematyki finansowej, bankowej oraz rynku kapitałowego, a także w obsłudze transakcji na rynku finansowym i kapitałowym po stronie podmiotów gospodarczych i bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek. Wspieramy zakres usług prawnych w zakresie szeroko rozumianej antywindykacji.

 

Obsługa prawna transakcji na rynku finansowym i kapitałowym obejmuje doradztwo prawne w szczególności w następującym zakresie:

 • emisji obligacji
 • umów kredytowych
 • udzielania odpowiedzi na pozwy egzekucyjne wierzycieli
 • umów o wspólnych przedsięwzięciach
 • umów nabycia akcji, udziałów, zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • umów o generalnym wykonawstwie robót budowlanych
 • prowadzenia badań prawnych (due diligence)
 • umów handlowych
 • przewlekłości postępowania

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje:

 • obsługę korporacyjną Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy;
 • obsługę w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych pod regulacjami MAR;
 • obsługę w zakresie bieżących umów handlowych;

Usługi w zakresie spraw sądowych obejmują sprawy klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa bankowego oraz finansowego i rynku kapitałowego, a w szczególności:

 • spory sądowe dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą;
 • spory sądowe dotyczące instrumentów pochodnych, w tym transakcji swapów walutowo-procentowych;
 • spory sądowe dotyczące transakcji na akcjach spółek publicznych;

Świadczymy również usługi:

 • kreatywnej księgowości dla firm w Polsce oraz zagranicom;
 • pomoc w rejestracji spółek w Polsce oraz zagranicom:
 • ochronie prawnej nieruchomości dłużnika przed licytacją komorniczą:
 • optymalizacjach podatkowych:
 • prawo upadłościowe i naprawcze;
 • postępowania sanacyjne;
 • obsługi transakcji wolnych od zajęć komorniczych