#Kancelaria Antywindykacyjna posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw, w których wierzyciel wszczął lub zamierza wszcząć postępowanie z przedmiotu zabezpieczenia dłużnika (hipoteka). Takie postępowanie ma na celu zaspokojenie wierzyciela poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku dłużnika.

Kancelaria posiada autorski know how prowadzenia tego typu spraw i zabezpieczania majątku dłużnika, które daje nam możliwość przystąpienia do postępowania na każdym jego etapie, tj.: wypowiedzenie umowy przez bank, licytacja nieruchomości etc..

Nasze rozwiązania pozwalają dłużnikowi uzyskać dodatkowy czas, który może wykorzystać na negocjacje z wierzycielem. Kancelaria opracowała wachlarz rozwiązań dostosowany bezpośrednio do każdej konkretnej sprawy. Najpierw rozpoznajemy sprawę na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta. Polega to na analizie historii zadłużenia dłużnika, a następnie opracowaniu i wdrożeniu planu naprawczego, gwarantującego ochronę prawną nieruchomości. Wówczas wszczęcie egzekucji z takiej nieruchomości wymaga zgody udziału dłużnika.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji prawnych.