Zakładanie spółki w Estonii

Zakładanie spółki w Estonii

Estonia, jedna z dawnych Republik Sowieckich, jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r.
Estonia ma jedną z najbardziej liberalnych gospodarek w środkowej i wschodniej Europie.
Ten fakt oraz niskie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne czynią kraj bardzo atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

Read More