Fundacja dla zadłużonych

Szanowni Państwo jest nam niezmieniernie miło zaprezentować nową fundację, która tak samo jak nasza kancelaria będzie  stała na straży prawa osób zadłużonych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak długą drogę pokonali Państwo aby znaleść rozwiązanie swoich problemów. 

Głowne zadania fundacji to:

1) niesienie pomocy osobom dotkniętym problemami z zadłużeniem,

2) niesienie pomocy osobom szukającym wsparcia w doradztwie finansowo-ekonomicznym,

3) szerzenie świadomości prawnej wśród społeczeństwa,

4) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

5) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty prawnej wśród osób i dziec imających do niej utrudniony dostęp,

6) niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

 

formularz zgłoszeniowy

You may also like

Leave a comment