Postępowanie sanacyjne

Jednym z nowatorskich rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne. Umożliwia ono głęboką restrukturyzację zadłużonego przedsiębiorstwa, a po jej zakończeniu przyjęcie układu.

Restrukturyzacja realizowana jest przez zarządcę, który powołany jest przez sąd. Działaniom sanacyjnym towarzyszy niedopuszczalność egzekucji wobec dłużnika. Zakaz ten dotyczy zarówno wierzytelności sprzed, jak i po okresie wszczęcia postępowania sanacyjnego, wynikających z umów zawieranych przez zarządcę. Rozwiązanie to prowadzi do tego, że kontrahenci zarządcy, którym nie płaci, nie mogą dochodzić zaspokojenia z masy sanacyjnej. Jak jednak podkreślają autorzy projektu ustawy w jej uzasadnieniu, „tego typu regulacja nie ogranicza obowiązku spełnienia przez zarządcę świadczenia […]. W przypadku zaniechania w tym względzie, sędzia komisarz będzie mógł nakazać zarządcy określone zachowanie, a w ostateczności zasadne będzie skorzystanie ze środków dyscyplinujących.”

Read More

Klauzule abuzywne: co zrobić, gdy w umowie znajduje się niedozwolony zapis?

 

Często dopiero po podpisaniu kontraktu dowiadujemy się, że niektóre jego zapisy zawierają klauzule abuzywne. Dla kogo i w jakim stopniu są wiążące?

Jeżeli jeszcze przed momentem podpisania umowy zwrócimy uwagę przedsiębiorcy, że zawiera ona postanowienia niedozwolone, ten – biorąc pod uwagę możliwość nałożenia na niego kary – powinien zastosować się do naszych sugestii i je usunąć. Nie należy jednak zbyt często oczekiwać od firm opisanej wyżej reakcji. W większości przypadków zostaniemy postawieni pod ścianą i będziemy musieli dokonać wyboru: podpisujemy, albo szukamy sobie nowego kontrahenta. Na tym nie należy jednak kończyć walki o nasze prawa.

Read More

Frankowicze mogą wygrać, banki się mylą…

 

Po pierwsze, Podstawowym argumentem dla „frankowiczów” jest wadliwa konstrukcja umowy kredytowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Po pierwsze – banki jedynie w niewielkim zakresie posiadały otwarte dla nich linie kredytowe w CHF lub papiery wartościowe denominowane w CHF, co wynika z ich prospektów. Po drugie udostępniały kredytobiorcom kwotę w PLN, a zgodnie z prawem bankowym kredyt to właśnie udostępniona do dyspozycji kredytobiorcy określona kwota środków pieniężnych, a nie zarejestrowana na wirtualnym koncie kredytobiorcy kwota w walucie CHF, do którego kredytobiorca ma jedynie podgląd.

Read More

Dzień Dobry TVN

Gdy jeden dług spłacasz innym, możesz wpaść w spiralę zadłużenia. To może się przydarzyć każdemu, wystarczy, że raz powinie się nam noga. Dla bankrutów jest jednak nadzieja – antywindykator, czyli prawnik, który ma pomóc stanąć dłużnikowi na nogi. W jaki sposób? Czy to legalne? Ile kosztują usługi antywindykatora? Na co zwracać uwagę przy wyborze osoby, która ma zadbać o nasz interes finansowy? O tym w Dzień Dobry TVN prawnik  i antywidnykator Dominik Ciecierski.